U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
instrumentarium

PROSE is een systeem voor duurzame integratieve kwaliteitszorg, gericht op kwaliteitsbepaling, diagnostiek en meting, prioritering, beheer en opvolging van verbeterplannen en indicatoren in een systematisch raamwerk. Het instrument integreert niet alleen het Excellence model van EFQM en de principes van de Balanced Scorecard maar ook externe evaluatiekaders en normen die aan de sectoren worden opgelegd. Aan de basis ligt het ACPD-raamwerk voor kwaliteitszorg, dat neergeschreven is in het boek Samen werken aan kwaliteit (Vyt, 2018). PROSE vertrekt van teamgerichte zelfevaluatie.

Het instrument is in verschillende versies ontwikkeld, in overleg met projectgroepen van doelsectoren. Zo is het instrument telkens aangepast aan de sectoren waar het wordt toegepast: Onderwijs, Vorming en Opleiding (OVO), Zorg, Gezondheid en Welzijn (ZGW), Dienstverlening en Sociale Economie (DSE), en Openbare Diensten & Agentschappen (ODA). Dit is een van de redenen voor het succes van PROSE. Organisaties kunnen als abonnee gebruik maken van alle tools die voor hun sector beschikbaar zijn.

Met het PROSE Online Digitaal Systeem
kan men een volledig kwaliteitszorgsysteem ontwikkelen en beheren in een online kwaliteitshandboek: diagnoses organiseren en rapporteren, prioriteiten bepalen, verbeterplannen opmaken en opvolgen en indicatoren opstellen en opvolgen via online samenwerken. Kwaliteitszorg met PROSE is geen abstract model, maar een resultaatgerichte methodiek. De toepassing van PROSE is in 2013 erkend als voorbeeld van goede praktijk op de Europese conferentie van de European Organization for Quality. PROSE-gebruikers geven een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,6 op 10. Het systeem is uitvoerig getest in een gerenommeerde ingenieursopleiding; door de hoge betrouwbaarheid heeft deze opleiding het systeem ook zelf gebruikt voor de eigen kwaliteitszorg.

9 vragen en antwoorden over PROSE (2 blz)
Uitgebreide infobrochure binnenkort beschikbaar (16 blz, 2 MB)