U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
online systeem en online diagnostiek

PROSE-abonnees hebben een gebruikslicentie op het volledige PROSE-instrumentarium en ook toegang tot het PROSE Online Digitaal Systeem (PODS). Dit is een uniek systeem waarmee u alle aspecten van een digitaal kwaliteitszorgsysteem kunt opbouwen, en zelfs via online samenwerking. U kunt bevragingen en zelfevaluaties organiseren, projecten en verbeterplannen opmaken en opvolgen, prioriteringen instellen, indicatoren bepalen en opvolgen, rapporten en documenten consulteerbaar maken. Op die manier kunt u een volledig online kwaliteitshandboek construeren.

Online diagnostiek is een van de belangrijkste modules in het systeem. PODS is een unieke combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve diagnostiek via gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten. Deelnemers antwoorden op items, kunnen bijkomende opmerkingen en prioriteiten aangeven, en kunnen zelfs voor de als positief gescoorde items aangeven hoe zij hun bewering staven. Ze kunnen ook vragen beantwoorden die door de beheerder zelf zijn geformuleerd. De anonimiteit van antwoorden blijven gegarandeerd terwijl de beheerder wel kan nagaan wie een bevraging nog niet heeft beantwoord en deze dan extra aansporen, waardoor men tot gemiddeld 90% responsgraad komt. De antwoorden zijn in Excelformaat (anoniem) downloadbaar, tot op itemniveau. Rapporten met indexen worden automatisch gegenereerd. PODS betekent een enorme verhoging van de flexibiliteit en het rendement van diagnoses. Ook bevragingen op maat en anonieme surveys op grote schaal zijn mogelijk, waarbij het aantal respondenten onbeperkt is.

PROSE-gebruikers geven een gemiddelde tevredenheidsscore van 8,6 op 10. Het systeem is uitvoerig getest in een gerenommeerde ingenieursopleiding; door de hoge betrouwbaarheid heeft deze opleiding het systeem ook zelf gebruikt voor de eigen kwaliteitszorg. De toepassing van PROSE is geselecteerd als example of best practice op het congres van de European Organization for Quality. Download de folder over het online systeem hier (pdf). U kunt ons ook contacteren voor een tijdelijke toegang (zie Demo).

De OAM stelt een bevraging in
De respondent beantwoordt de vragen

Een centrale contactpersoon binnen de organisatie fungeert als hoofdbeheerder van het account in het online systeem. Deze beheert de toegangscodes voor de personen die in de organisatie toegang krijgen tot het systeem. De hoofdbeheerder kan bijkomende beheerders aanstellen, die componenten kunnen activeren en opvolgen. Beheerders kiezen bijvoorbeeld bevragingen, stellen de bevragingsperiode in en geven personen toegang tot bepaalde vragenlijsten of documenten. Ze kunnen een gepersonaliseerde instructie op het scherm van respondenten laten verschijnen en hen via geautomatiseerde e-mail berichten sturen.

Bij de online diagnostiek gebruikt men credits (kredietpunten). Eén credit staat bijvoorbeeld voor het gebruik van één online vragenlijst door één respondent, met aanduiding van verbeterprioriteiten en bewijsmateriaal en incl. automatische gegevensverwerking. Als u een bevraging van 3 vragenlijsten laat invullen door 10 respondenten, dan verbruikt u 30 credits. De credits kunnen ook gebruikt worden voor het instellen van grootschalige anonieme surveys. Hierbij wordt het aantal credits berekend op basis van het aantal vragen, ongeacht het aantal respondenten. In het abonnement is automatisch een jaarlijks pakket kredietpunten opgenomen, afhankelijk van het aantal FTE medewerkers in de organisatie. Dit pakket volstaat ruimschoots, doch men kan ook bijkomende credits aanschaffen.

folder over PROSE Online Diagnostics pdf