U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
gebruikers van PROSE

Meer dan 120 organisaties hebben een PROSE-abonnement. Een kwart gebruikt het systeem al meer dan 10 jaren. De gemiddelde graad van tevredenheid is 8,6 op 10. Hieronder enkele getuigenissen:

"We hadden met PROSE een EFQM Quickscan gedaan, die mee het startpunt vormde voor een vernieuwd strategisch beleidsplan. We wilden ook op een goede manier de tevredenheid van alle medewerkers peilen. We hebben bij onze aanpak goed gesteund op advies van AQARTO PROSE. De meting werd een succes. Niet alleen slaagden we erin om een responsgraad van 90% te benaderen maar ook inhoudelijk leverde de meting rijke resultaten op. We bekwamen een heel coherent en realistisch beeld, met concrete verbeterpunten die we wel al vermoedden maar nog nooit zo hadden geobjectiveerd." (Caroline De Coninck, Inge Van Hecke en Ad Versteeg, vzw De Heide - Zorgdorpen)

"Voor de sector kinderopvang is het PROSE-instrument in de vorm van KWIKO een nieuw instrument en een heel vernieuwende manier van werken. De opleidingssessies Werken aan kwaliteit gaven inzicht, achtergrond en visie om gericht en doordacht aan de slag te gaan met de eigen kwaliteit in onze werking. Met de verworven kennis en het aangereikte kader kan onze kwaliteit voor medewerkers en gebruikers de komende jaren enkel nog meer vooruit gaan. Dit geeft ons heel veel energie om innoverend te blijven werken en denken." (Mirjam Meier, kwaliteitscoördinator, De Hummeltjes vzw – Zonnekindjes vzw – Klein Hemelrijk vzw)

"Bij de vernieuwing van ons strategisch beleidsplan hebben we ook gebruik gemaakt van PROSE om ervoor te zorgen dat het alle belangrijke aspecten van de organisatie dekt. Via de quickscan hebben we prioriteiten bepaald en een set kwaliteitsindicatoren gedefinieerd." (Damien Versele, Algemeen directeur De Sleutel)

"De tevredenheidsbevraging voor medewerkers laat ons toe om factoren van ontevredenheid op te sporen en sterke punten in kaart brengen. We kunnen dit met PROSE op een efficiënte manier organiseren, waarbij de vertrouwelijkheid en anonimiteit van respondenten voldoende wordt gegarandeerd. Een pluspunt is dat we via benchmarking onze resultaten kunnen vergelijken met groepsresultaten van andere instellingen uit de sector." (Evy De Geytere, Algemeen directeur Tordale)

"Het instrument is gebruiksvriendelijk en biedt verschillende mogelijkheden. De vorming geeft je belangrijke inzichten. Ik heb ervaren dat PROSE bruikbare onderzoeksresultaten levert die aanzetten tot een gedragen kwaliteitsbeleid en tot toekomstgerichte verdieping. Ik waardeer ook de aandacht voor een doordachte toepassing van kwaliteitszorg. Bovendien is er gratis ondersteuning. Op vragen kreeg ik steeds snel een antwoord, zodat ik goed verder kon." (Alex Desair, Kwaliteitscoördinator Huize Sint-Augustinus)

"PROSE is uniek omdat het is uitgewerkt in samenwerking tussen experten en het werkveld. Zelfevaluaties over alle domeinen van een organisatie helpen om verbeteracties te genereren, prioriteiten te bepalen, acties te plannen, uit te voeren en op te volgen. Met PROSE wordt de strategische planning en het rapporteren merkbaar gemakkelijker. Het is een schitterende methodiek: het brengt een gedragen dynamiek en een kwaliteitscultuur teweeg." (Pol Schouppe, Verantwoordelijke binnen Jeugdzorg De Brug)

"Voor onze tevredenheidsmeting hebben we een beroep gedaan op AQARTO PROSE. We zijn zeer tevreden over deze dienstverlening. De organisatie van de enquête met het PROSE online systeem en het opmaken van deelanalyses volgens verschillende deelgroepen werd volledig door hen opgenomen volgens vooraf gemaakte afspraken. We kregen regelmatig feedback over de mate van respons, en het PROSE systeem liet zelfs toe om effectief 100% responsgraad te bekomen. De mogelijkheid tot benchmarking met gemiddelden van andere organisaties helpt ons bovendien om eigen resultaten goed te kunnen interpreteren." (Inge Decamps, directeur vzw Kinderdagverblijf Sint-Karel)

"PROSE biedt een dekkend instrument om topics uit je hele organisatie aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Ik apprecieer vooral de mogelijkheid om alle relevante betrokkenen systematisch te betrekken bij kwaliteitszorg. " (Geert Timperman, Ere-directeur Guldensporencollege)

"De kwaliteitszorg heeft bij ons meer draagvlak gekregen. PROSE heeft uitgebreide aandacht voor de kernprocessen in onze school, waar veel kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zitten. Door middel van de vragenlijsten kan je als school bepalen op welk niveau je zit en stappen ondernemen om je als school verder te professionaliseren". (Sira Kamermans, Kwaliteitscoördinator OPDC De Vliedberg)

"Het PROSE-instrument? Iedereen wordt er beter van: de cursisten, de leraars, de stafmedewerkers, het management. Géén ingewikkelde toestanden maar actiegericht en vlot hanteerbaar. Zelfevaluatie met een ruim blikveld. Een gereedschapskist om concreet te sleutelen aan je organisatie." (René De Ryck, Ere-directeur Opleidingscentrum Merchtem)

"Door zijn concreetheid is het niet zo moeilijk om medewerkers te overtuigen om het instrumentarium van PROSE te gebruiken. Het systeem en de vragen zijn helder. Antwoorden hierop zijn meteen startpunten voor verbetering. Het evaluatieproces wordt merkelijk minder bedreigend voor wie die inzichten verwerft." (Gilbert Buekenberghs, Ere-directeur Sint-Franciscuscollege)

"PROSE is een gebruiksvriendelijk instrument om op een gemakkelijke, snelle en gestructureerde manier problemen en werkpunten in de organisatie te ontdekken. Het helpt echt om een concreet actieplan op te stellen en verantwoordelijken en tijdslimieten vast te leggen." (Kristel Tinck, directeur VTI Sint-Laurentius)

gebruikers in de sector Onderwijs & Vorming
gebruikers in de sector Gezondheid & Welzijn