U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
kwaliteitslabels

We bewaken en stimuleren het goed gebruik van het PROSE instrumentarium maar ook de goede werking van kwaliteitszorg. Dat kan gecertificeerd worden met een SurePlus kwaliteitslabel. Dit richt zich o.a. op goede startvoorwaarden voor kwaliteitszorg in de organisatie, het correct toepassen van werkmethoden, het realiseren van zelfevaluatie, het opvolgen en realiseren van verbeterprojecten, en het overleggen en communiceren met medewerkers. De kosten die verbonden zijn aan het label verdient u binnen de 3 jaar terug doordat het label recht geeft op een verlaagd abonnementstarief. Het kwaliteitslabel werd als eerste kwaliteitserkenning door PROSE reeds in 2004 toegepast in Vlaanderen, vóór andere organisaties ermee begonnen. Informatie over het vernieuwde kwaliteitslabel vindt u op de specifieke website van SurePlus

kwaliteitslabel Steevliet

Steevliet vzw ontving in 2018 het SurePlus A-label uit de handen van Stefaan Van Mulders,
administrateur-generaal van het Agentschap Jongerenwelzijn.