U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
expertisecentra en contactpunten

Het PROSE-netwerk van gebruikers groeit, alsook het aantal erkende PROSE-experts. Deze kunnen zich groeperen in regionale expertisecentra. Centra worden door ons erkend indien er minstens 3 erkende experts actief zijn. Sedert enkele jaren zijn we ook internationaal actief buiten de Benelux, met Franstalige, Engelstalige en Spaanstalige versies van PROSE.

Instellingen of netwerken kunnen ons contacteren om een expertisecentrum te worden. Een door ons erkend expertisecentrum is dan geautoriseerd om dienstverlening te verstrekken aan derden over het (gebruik van) het PROSE-instrumentarium en om hierover ook vorming en opleiding te organiseren.

Een instelling kan ook kiezen om als contactpunt te fungeren, zonder dat er meerdere PROSE-experts aan verbonden zijn. Via een contactpunt kunnen regionale vormen van ervaringsuitwisseling georganiseerd worden of kunnen demonstratiesessies gegeven worden. Een instelling fungeert dan als mediator voor deskundigheidsbevordering in kwaliteitszorg.