Corporate website Gebruikerssite Online diagnostiek
Français English
wat bieden we u?

PROSE behoort tot het portfolio van het agentschap AQARTO. We hebben als doel het ontwikkelen, verspreiden en ondersteunen van duurzame integratieve kwaliteitszorg in nonprofit-sectoren. Ons instrumentarium is gericht op kwaliteitsbepaling, kwaliteitsmeting, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering op basis van teamgerichte zelfevaluatie. We bieden vorming en opleiding aan en nemen ook initiatieven die goede praktijken aanmoedigen en ondersteunen.

We willen op een klantgerichte en budgetvriendelijke manier de kwaliteitszorg helpen realiseren in drie sectoren: Onderwijs, Vorming en Opleiding [OVO], Zorg, Gezondheid en Welzijn [ZGW] en Openbare diensten en Agentschappen [ODA]. PROSE is beschikbaar in Nederlandstalige, Engelstalige, Franstalige en Spaanstalige versies. PROSE wordt ook gebruikt binnen internationale projecten, o.a. in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Onze tarieven zijn laag omdat we met experts op zelfstandige basis diensten leveren volgens de noden en behoeften van de gebruikers en omdat we geen vaste personeelskosten hebben. Inkomsten worden geinvesteerd in het updaten en verder ontwikkelen van het instrumentarium. Het online platform biedt mogelijkheden die geen enkel ander instrumentarium op eenzelfde platform heeft.

Bekijk ons portfolio van realisaties, ons instrumentarium, de lijst van gebruikers en de getuigenissen van tevreden gebruikers. PROSE kent vooral succes door positieve mond-tot-mond reclame. Eerder dan brede campagnes te voeren, richten we ons op gerichte en goede ondersteuning van gemotiveerde gebruikers. Misschien mogen we u ook binnenkort tot het netwerk van PROSE-gebruikers rekenen. Contacteer ons indien u gepersonaliseerde informatie, een vrijblijvende demonstratie of een tijdelijke toegang tot het online platform wilt.