U bent op de infosite Gebruikerssite Online systeem
Français English
deskundigen

PROSE is een instrument om doelgericht aan kwaliteitszorg te doen. Het is gebaseerd op het ACPD-model voor kwaliteitszorg (Vyt, 2018). Het online platform is zo ontwikkeld dat men geen afzonderlijke handleiding nodig heeft. U volgt stapsgewijs de online instructies. In het boek Samen werken aan kwaliteit vindt u de onderliggende visie. Gebruikers van PROSE vinden op de genruikerssite tips en contactgegevens van andere gebruikers zodat we op gerichte wijze collega's kunnen contacteren om ervaringen uit te wisselen.

Erkende experts kunnen bijkomend advies geven bij de invoering en het gebruik van PROSE. Ze zijn erkend op basis van hun deskundigheid in kwaliteitszorg, hun kennis en ervaring met PROSE, hun ervaring met het geven van vorming en hun kennis van een of meerdere sectoren waarvoor versies zijn ontwikkeld: Onderwijs, Vorming en Opleiding (OVO), Zorg, Gezondheid en Welzijn (ZGW), Dienstverlening en Sociale Economie (DSE), en Openbare diensten en Agentschappen (ODA).

Experts leveren advies en vorming aan een tarief dat door AQARTO PROSE is vastgesteld (zie info bij tarieven). Hebt u interesse om erkend te worden als expert om de gebruikers van PROSE ondersteuning te bieden bij kwaliteitszorg? Als u zelf verschillende jaren ervaring hebt in kwaliteitszorg, een opleiding terzake hebt gevolgd, ervaring hebt in een of meerdere van de doelsectoren, dan komt u in aanmerking. Als u zelf ervaring hebt met het PROSE-instrumentarium en al werkgroepen hebt gecoacht, dan is dit een pluspunt. Als u ook Franstalig, Engelstalig en/of Spaanstalig bent, dan zijn er extra opportuniteiten buiten Vlaanderen.

AQARTO beheert de auteurs- en licentierechten van PROSE. Vorming en advies over PROSE mag enkel worden gegeven door personen die als expert zijn gecertificeerd. Bent u op zoek naar een expert of hebt u interesse om als expert erkend te worden? Neem dan vrijblijvend met ons contact op.